Lékaři

image.png

MUDr. Radka Košková 

 • 2005 - promoce  Jesseniova lékařská fakulta University Komenského v Martině
 • 2010 - atestace v oboru gastroenterologie, licence k provádění gastroskopie, koloskopie, sonografie břicha, speciální endoskopické metody, diplom o celoživotním vzdělávání

Dosavadní praxe

 • 2005 - 2011 interní a gastroenterologické odd. MNO Fifejdy
 • 2011 - 2012 - interní odd.a vedení gastroenterologie Mariánské lázně
 • 2014 - 2015 soukromá gastroenterologická ambulance Dr. Bužgy
 • 2015 jsem pro své pacienty otevřela vlastní soukromou gastroenterologickou ambulanci. Pro udržení kroku s moderní medicínou a postupy,  pracuji na částečný úvazek na endoskopii v MNO Fifejdy.       
8.jpg

MUDr. Iva Lerchová 

 • Atestace z gastroenterologie 2010
 • Povinný interní základ- ukončeno testem
 • 1997 - 2003 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 1993 - 1997 Gymnázium Jeseník

Dosavadní praxe

 • 2003 - 2005 Interní oddělení Nemocnice Ostrava Jih
 • 2005 - 2006 Gastroenterologické oddělení, Vítkovická nemocnice
 • 2006 - dosud I. interna, Městská nemocnice Ostrava        
2.jpg

MUDr. Paula Dzurňáková 

 • 4. 2013 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe
 • v oboru anesteziologie a intenzivní medicína
 • 12. 2012 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • 11. 2012 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře
  v oboru Anesteziologie aintenzivní medicína
 • 1999 - 2005 Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského v Martině, SR
 • 1995 - 1999 Gymnázium Snina, Všeobecné zaměření
 • 1987 - 1995 II. Základní škola v Snine 

Dosavadní praxe

 • 2007 - dosud Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení KARIM
 • 2009 - dosud Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
 • 2014 - 2015 ČSSZ pracoviště Opava,  posudkový lékař             
 • 2006 - 2007 Vítkovická nemocnice Ostrava,  oddělení ARK   
 

Lékař

11.jpg

MUDr. Martina Ďurovcová

 • promoce 2004 Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně

Dosavadní praxe

 • 2004 - 2005 nemocnice Prostějov
 • 2009 - 2017 Městská nemocnice Ostrava
 • 2015 Atestace z Gastroenterologie 

Sestra

1.jpg

Monika Vítková DiS.

 • 1995- 1999 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
 • 1999-2002 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola

Dosavadní praxe

 • 2002 – 2007 Zdravotní sestra – chirurgické oddělení Městská nemocnice Ostrava
 • 2007 – 2015 Zdravotní sestra – chirurgické oddělení Městská nemocnice Ostrava
 • 2015 – 2015 Zdravotní sestra  - Agentura Zlaté slunce domov pro seniory
 • 2015 – 2016 Zdravotní sestra – Vesalion s.r.o. revmatologická a interní ambulance
 • podílení se na studiích v oblasti revmatoidní artritídy a psoriázy

Sanitářka

12.jpg

Monika Lyčková

 • 2016 Absolventka odborného certifikovaného kurzu Sanitář

 

Nutriční terapeut

6.jpg

Adéla Dlouhá

 • 2005 - 2009 Střední zdravotnická škola, obor Nutriční asistent
 • 2009 - 2012 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Diplomovaný nutriční terapeut

Dosavadní praxe:

 • 2013 - 2014 Nutriční terapeut v Domově důchodců Orlová - Lutyně
 • 2015 - 2016 Nutriční terapeut soukromý wellness Klimkovice
 • 2016 - dosud Nutriční poradna Ostrava - Muglinov
 • 2017 - dosud soukromá Nutriční poradna Ostrava, Dubina