Lékaři

image.png

MUDr. Radka Košková, MBA 

 • 2005 - promoce Jesseniova lékařská fakulta University Komenského v Martině

 • 2010 - atestace v oboru gastroenterologie, licence k provádění gastroskopie, koloskopie, sonografie břicha, speciální endoskopické metody, diplom o celoživotním vzdělávání

Dosavadní praxe

 • 2005 - 2011 interní a gastroenterologické odd. MNO Fifejdy

 • 2011 - 2012 - interní odd.a vedení gastroenterologie Mariánské lázně

 • 2014 - 2015 soukromá gastroenterologická ambulance Dr. Bužgy

 • 2015 jsem pro své pacienty otevřela vlastní soukromou gastroenterologickou ambulanci. Pro udržení kroku s moderní medicínou a postupy, pracuji na částečný úvazek na endoskopii v MNO Fifejdy.

8.jpg

MUDr. Iva Lerchová 

 • Atestace z gastroenterologie 2010

 • Povinný interní základ- ukončeno testem

 • 1997 - 2003 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 • 1993 - 1997 Gymnázium Jeseník

Dosavadní praxe

 • 2003 - 2005 Interní oddělení Nemocnice Ostrava Jih

 • 2005 - 2006 Gastroenterologické oddělení, Vítkovická nemocnice

 • 2006 - dosud I. interna, Městská nemocnice Ostrava

2.jpg

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA 

 • 4. 2013 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe

 • v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

 • 12. 2012 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

 • 11. 2012 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře
  v oboru Anesteziologie aintenzivní medicína

 • 1999 - 2005 Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského v Martině, SR

 • 1995 - 1999 Gymnázium Snina, Všeobecné zaměření

 • 1987 - 1995 II. Základní škola v Snine

Dosavadní praxe

 • 2007 - dosud Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení KARIM

 • 2009 - dosud Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

 • 2014 - 2015 ČSSZ pracoviště Opava, posudkový lékař

 • 2006 - 2007 Vítkovická nemocnice Ostrava, oddělení ARK

 

Lékař

11.jpg

MUDr. Martina Ďurovcová

 • promoce 2004 Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně

Dosavadní praxe

 • 2004 - 2005 nemocnice Prostějov

 • 2009 - 2017 Městská nemocnice Ostrava

 • 2015 Atestace z Gastroenterologie

Sestra

Vlasta.jpg

Mgr. Vlasta Šugarová

 • 1994 - 1998 Střední zdravotnická škola Frýdek – Místek

 • 2012 -2017 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ažbety Bratislava Státní závěrečná zkouška – magisterské studium

 • od 24.2.2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

Dosavadní praxe

 • 1998 – 2001 Zdravotní sestra interní gastroenterologické oddělení Městská nemocnice Ostrava

 • 2008 – 2017 Zdravotní sestra v oboru interní gastroenterologické oddělení Interní kardiologické oddělení Metabolická jednotka intenzívní péče Městská nemocnice Ostrava

 • 2017 – 2018 Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice

 • 2019 - Zdravorní sestra Gastroenterologické ambulance MUDr. Radky Koškové

Sanitářka

12.jpg

Monika Lyčková

 • 2016 Absolventka odborného certifikovaného kurzu Sanitář

 

Nutriční terapeut

6.jpg

Adéla Dlouhá

 • 2005 - 2009 Střední zdravotnická škola, obor Nutriční asistent

 • 2009 - 2012 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Diplomovaný nutriční terapeut

Dosavadní praxe:

 • 2013 - 2014 Nutriční terapeut v Domově důchodců Orlová - Lutyně

 • 2015 - 2016 Nutriční terapeut soukromý wellness Klimkovice

 • 2016 - dosud Nutriční poradna Ostrava - Muglinov

 • 2017 - dosud soukromá Nutriční poradna Ostrava, Dubina